Running Fingers Muziek

 

Home

                           

 

 

 


De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. P. Witte heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of  reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden.  Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d.